News / Iglucraft

EU60882, Ettevõtte arenguprogramm 2019-2022

01 Nov 2023

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on kasvatada ettevõtte müügitulu, eksporditulu ning äritegevuse laiendamine. Ettevõte arendab projekti jooksul välja kahekorruselise Iglumaja, mis täiendab hetkel turul olemasolevat tootevalikut. Lisaks arendatakse välja Nutikas halduslahendus, millega muudetakse Iglumajade haldamine praegusest märkimisväärselt lihtsamaks. Aiamööbli tootesarja arendamine võimaldab ettevõttel laieneda tänasest väikemajade turult väljapoole ning mitmekesistada oma ärimudelit. VR-showroomi lahenduse, digitaalse turunduskanali ning tootmisprotsessi sertifitseerimise käigus luuakse täislahendus ettevõtte senise tegevuse laiendamiseks ning edasiarendamiseks. Preemium saunade tooteseeria arendamise käigus tuuakse turule kaks uut saunamaja, et pakkuda tooteid ka kõrgemate ootustega klientidele ning tõsta pakutavat lisandväärtust. Uute toodete jaoks vajalike tootmisseademete ostmine on vajalik, et tagada kvaliteeti, tarnekindlust, ning vähendada kulusid. Sisedisaini lahenduste edasiarendamine koostöös sisedisaineriga parandab Iglu väikemajade ja saunade sisedisaini, et tootesarja disain ja väljanägemine vastaks luksuse ja mugavuste väärtustele, mida kannab endas toote välidisain. Lisaks taotletakse projekti raames ISO ja FSC sertifikaati, et tõendada kvaliteedijuhtimissüsteemi tõhusust ja usaldusväärsust. 

Tulemus:

Arenguprogrammi tulemusel kasvatab ettevõte oma tootmismahtu ja leiab uusi kliente, mis võimaldab ettevõttel saavutada paremaid majandustulemusi - kasvatatakse müügitulu igal aastal ligi 14% võrra, saavutatakse 20%-line kasumimarginaal ning kasvatatakse lisandväärtust töötaja kohta igal aastal 10% võrra rohkem kui on sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta. Tänu arenguprogrammile ning investeeringule uutesse toodetesse ja teenustesse suureneb ettevõtte tootmismaht. Suurenenud tootmismaht võimaldab luua uusi töökohti.

Toetuse summa:

Projekti kogumaksumus on 666 554 EUR, millest omafinantseering moodustab 366 605 EUR (55%) ning toetus 299 950 EUR (45%).

Toetuse saaja:

Creative Woodworks OÜ


Share